Vlada Srbije utvrdila je javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti, u cilju izgradnje priobalja u Pančevu

Vlada Srbije utvrdila je javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti, u cilju izgradnje priobalja u Pančevu

Radi mogućnosti da priobalje u Pančevudobije marinu na Tamišu i privezišta za velike brodove na obali Dunava, Vlada Srbije utvrdila je javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti, u cilju izgradnje priobalja u Pančevu, u skladu sa Planom generalne regulacije celina 1 – širi centar (krug obilaznice) u Pančevu.

Kako se navodi u Planu, gradske obale Tamiša su u pojedinim delovima uređene (kej), dok su u ostalim potpuno neuređene.

Od sadržaja na reci postoje vezovi i restorani na vodi. Obale Tamiša se koriste još i za rečni saobraćaj (pretovar, manevrisanje, pristajanje plovila, zimovnike i sidrišta) i lokalne potrebe u vezi sa saobraćajem, sportom, rekreacijom, odmorom (privez plovnih objekata, eksploatacija materijala iz rečnog korita, restorani i sportovina vodi, splavovi) i tako dalje.

Blizina centra grada, kao i ušće Tamiša u Dunav, koje je u neposrednoj blizini, dobri su potencijali za razvoj ovog prostora i korišćenje vode kao urbanog, rekreativnog i estetskog elementa, dodaje se.

U tom smislu, razvojne mogućnosti su:
– regulisanje vodenog saobraćaja i formiranje marine, zimovnika, osnovne infrastrukture i suprastrukture neophodne za ove namene, kao i pratećih sadržaja;
– ostvarivanje veze sa drugom obalom Tamiša, vodenim i pešačkim putem;
– jače povezivanje obale sa centrom grada, koji je u neposrednoj blizini, i to sadržajno, funkcionalno i ambijentalno;
– formiranje saobraćajnih prilaza i dovoljnog broja parking mesta u zaleđu priobalja;
– izgradnja i uređenje priobalne zone radi ostvarivanja potencijalno atraktivnih lokacija za različite namene, kao što su rekreativne površine, zelenilo, restorani na vodi, kulturni i zabavni sadržaji.


Koji su ciljevi razvoja priobalja?

Jedan od ciljeva je poboljšanje kvaliteta vode reke Tamiš (prečišćavanje) do druge kategorije (mogućnost kupanja i korišćenja plaže). Takođe i podizanje nivoa kvaliteta uređenja i funkcionalnosti obalnog područja za potrebe sporta, rekreacije, odmora i rečnog saobraćaja.

Ideja je i da se restoranima na vodi ostvari prijatan ambijent i kontakt sa rekom, kao i da se formira gradska marina na Tamišu (zona Malog Rita) sa pratećim sadržajima i privezišta za velike brodove na obali Dunava.

Takođe, cilj je zaštita i očuvanje kula svetilja na ušću Tamiša u Dunav, njihovo uključivanje u turističku ponudu Pančeva, preciznije uređenje okoline, dostupnost pešačkim i biciklističkim stazama i drugo.

Izvor: Ekapija
Foto: Portal NA VODI
  •   
  •   

Komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *