Niče pristan u Zemunu

Portal_NA_VODI_pristan_zemun

Pogled na Dunav sa Keja oslobođenja u blizini restorana „Venecija” je drugačiji. Prostor nekadašnjeg parkinga je ograđen, a iza njega se vide šipovi koji izranjaju iz vode. Na ovom mestu niče buduće međunarodno putničko pristanište u Zemunu.

Radovi su počeli u junu i trebalo je da budu završeni za 120 dana, posao još nije priveden kraju. Kako su rekli u Agenciji za upravljanje lukama, očekuje se da pristan bude završen do marta i početka nove nautičke sezone.

– Na kašnjenje je uticalo nekoliko razloga. Projektom izgradnje međunarodnog putničkog pristaništa u Zemunu predviđeno je ispitivanje akvatorije kako bi se utvrdilo da li na tom prostoru ima neeksplodiranih ubojitih sredstava, i njihovo uklanjanje. Ovo izuzetno važno ispitivanje po pitanju bezbednosti bilo je veoma zahtevno i trajalo je više od tri meseca, odnosno do kraja jula ove godine. Pripremni radovi su bili uslovljeni upravo ovim ispitivanjem, ali su se pojavile još neke nepredviđene okolnosti. Na mestu gde niče pristan naišlo se na skrivenu ploču stare obaloutvrde i potopljene objekte koji su onemogućavali pobijanje šipova – objašnjavaju u Agenciji.

Trenutno su u toku pripremni radovi, a posle pobijanja šipova planirano je raspisivanje javnog poziva za izbor lučkog operatera.

Kada bude sve završeno, ovde će moći da pristaju svi tipovi kruzera koji plove i pristaju na drugim putničkim pristaništima u Srbiji.

– Izgradnjom i otvaranjem međunarodnog pristaništa u Zemunu povećaće se nivo pružanja lučkih usluga, broj kruzera koji pristaju u prestonici, a naša zemlja se približiti evropskim liderima u nautičkom turizmu. Prema našim podacima, putnički saobraćaj je u porastu od 2015. godine. Na kraju ovogodišnje  sezone očekuje se rekordnih 1.500 pristajanja kruzera. Samo će u Beogradu biti više od 90.000 turista, što nas približava broju od 100.000 ukrcanih i iskrcanih putnika u glavnom gradu – napominju u Agenciji i ističu da o pozitivnim trendovima rasta u putničkom saobraćaju najbolje govore podaci. U  trećem kvartalu 2019. godine u odnosu na isti period 2018. zabeleženo je povećanje broja pristajanja putničkih brodova od 29,11 odsto, dok je broj ukrcanih i iskrcanih putnika veći za 26,06 odsto.

Buduće pristanište imaće više od 20 šipova, most dužine 50 metara, veliki ponton od 50 metara, koji će se kačiti na dva velika dolfina (dolfin čine četiri uvezana šipa). Pored toga, predviđeno je i da nekoliko pontona bude pričvršćeno na šipove, tako da mogu da se kreću u skladu sa vodostajem. Projektom nije predviđeno snabdevanje brodova pogonskim gorivom.

– Pristan je izveden u skladu sa svim važećim propisima koje pristaništa moraju da ispune. Šipovi se pobijaju na dubinu od više od deset metara da bi izdržali silu potiska leda, a ukrcavanje i iskrcavanje putnika odvijaće se preko centralnog čeličnog pontona. Na platou pristana planirano je postavljanje kancelarija kontejnerskog tipa za upravu carine i policije – kažu u Agenciji.

Izgradnja pristana u ovom delu Zemuna naišla je i na otpor sugrađana. Inicijativa „Sačuvajmo Gardoš i Zemun” tvrdila je da su poslovi na izgradnji pristana krenuli bez prijave početka radova, što je inače procedura. Oni su postavili i pitanje nadležnima da li je pre izgradnje urađena procena uticaja pristaništa na životnu sredinu, ako se u obzir uzme da se gradi u gradskoj sredini, u blizini škole, stambenih objekata i zaštićenog prirodnog dobra Veliko ratno ostrvo.

Kako su objasnili u Agenciji za upravljanje lukama, za radove na međunarodnom putničkom pristaništu u Zemunu pribavljene su sve neophodne dozvole pred svaku od faza izgradnje. Izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje međunarodnog putničkog pristaništa u Zemunu odvija se u skladu sa zakonskim procedurama.

Ukupna vrednost izgradnje pristaništa u Zemunu iznosi 114.202.247,28 dinara. Agencija za upravljanje lukama, kao sufinansijer, izdvojila je 40 miliona dinara , dok je ostatak sredstava obezbedilo Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija.


Šest pristaništa u Srbiji

Agencija za upravljanje lukama otvorila je u Srbiji šest putničkih pristaništa za saobraćaj. To su: Beograd, Novi Sad, Donji Milanovac, Smederevo, Golubac i Kladovo. Lučko područje utvrđeno je još u Sremskim Karlovcima. Planirano je da se pre početka nautičke sezone 2020. sprovede izbor lučkih operatera i u rad puste međunarodna putnička pristaništa u Zemunu, Velikom Gradištu – lokacija Ram i Kanjiži.

– Ovakva statistika nesumnjivo ukazuje na turistički potencijal rečnog saobraćaja i stalnu potrebu za novim ulaganjima u putnička pristaništa na rekama u Srbiji. Kako bi se u potpunosti iskoristile mogućnosti koje nudi razvoj putničkog rečnog saobraćaja, mi smo sproveli projekat „Probudi Dunav” da bi se međunarodna putnička pristaništa na severu i istoku naše zemlje približila inostranim turistima koji Srbiju obilaze sa reka – istakli su u Agenciji.

Izvor: Politika
  •   
  •   

Komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *