Iz Budžetskog fonda za vode 4,35 milijardi dinara

Iz Budžetskog fonda za vode 4,35 milijardi dinara

Vlada Srbije utvrdila je Program upravljanja vodama u ovoj godini i tako opredelila potrošnju 4,35 milijardi dinara iz Budžetskog fonda za vode, objavljeno je u Službenom glasniku.

U Programu se navodi da je četiri milijarde dinara planirano za finansiranje novih poslova u ovom sektoru, a ostatak za obaveze i poslove iz 2019. godine.

Od 771 miliona dinara opredeljenih za uređenje i korišćenje voda 479,7 miliona dinara planirano je za izgradnju brane sa akumulacijom Arilje profil “Svračkovo”, a za branu sa akumulacijom “Stubo-Rovni” kod Valjeva opredeljeno je 20,6 miliona dinara.

Za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda ukupno je opredeljeno 3,27 milijardi dinara.

Za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i održavanje vodotoka je 1,45 milijardi dinara, a za redovno održavanje 1,35 milijardi dinara.

Za poslove planiranja i međunarodne saradnje iz budžetskog fonda za vode opredeljeno je 246,3 miliona dinara, dok je za zaštitu voda od zagađivanja ukupno izdvojeno 56,4 miliona dinara.

Izvor: Dnevnik
  •   
  •   

Komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *