🎥 Od Lepenskog vira do gradnje HE “Đerdap”

🎥 Od Lepenskog vira do gradnje HE “Đerdap”

Unutar hidroelektrane Đerdap nalazi se jedan od najlepših bakroreza u Srbiji, koji prikazuje Donje Podunavlje kroz vekove. Značaj ovog bakropisa prepoznao je tim autora iz Beograda i odlučio da od njega napravi animirani film.

Bakropis je umetničko delo beogradskog umetnika Frane Delalea. Naime, davne 1972. godine Delale je završio bakropis istorije Dunava. To je zapravo bio poklon građevinske firme “Energoprojekt” nakon završetka radova na objektu hidroelektrane Đerdap.

Bakropis je ušuškan na IV spratu komandno upravne zgrade HE Đerdap i malo je poznat u javnosti.

Na, sada animiranom bakropisu, našlo se i detaljno iscrtano naselje Lepenski vir, koje je čuveni arheolog Dragoslav Srejović otkrio 1968., samo dve godine pre stvaranja bakropisa.

Dunav na svom dugom putu zapravo je najlepši u Đerdapskoj klisuri, koja počinje kod Golupca gde reka preseca Karpatski masiv i završava kod Gvozdenih vrata Sipskim kanalom. Najveća i najlepša klisura u Evropi, gde je Dunav najuži, najširi i najdublji. Mesto gde je prisustvo civilizacije u kontinuitetu od 10.000 godina. Počev od naseobine Lepenskog Vira, koja je u vreme svog trajanja predstavljala kulturno središte Evrope.

Ova civilizacija je nastala iz paleolita, postigla svoj zenit u mezolitu i u neolitu nestala. Glavne tekovine neolitske revolucije, pripitomljavanje životinja i kultivisanje biljaka vezuje se za kulturu Lepenskog Vira. Kelti izbijaju na Dunav u Bronzanom i gvozdenom dobu, u potrazi za rudnim bogatstvima. Doba Rimljana, početkom nove ere kada je duž Dunava formiran rimski limes. To je lanac utvrđenja, zatim ostaci puta usečenog u stenu, završenog za vreme imperatora Trajana, danas zabeleženo na Trajanovoj tabli.

Prvo premošćavanje Dunava izgradnjom Trajanovog mosta od Pontes utvrđenja sa srpske i Drobete sa rumunske strane. Sloveni, na temeljima rimskog Zanesa podižu Novigrad. Dolaskom Osmanlija Novigrad gubi slovenski karakter i postaje Fetislam sve do savremene istorije. Na mestu gde je pre 2.000 godina probijen Rimski kanal, pa je krajem 19 veka sagrađen Sipski kanal, u saradnji sa Rumunijom sagrađen monumentalni višenamenski objekat HE “Đerdap 1”.

Kako se sve navedeno nalazi utisnuto na bakropisu, tim autora je prepoznao značaj ovog dela i odlučio da ga predstavi na novi, moderan način, blizak savremenom svetu.

Projekat je realizovan uz podršku Ministarstva kulture Srbije i biće javno dobro, besplatno dostupno svima koji hoće da ga koriste u integralnoj verziji. Tim autora se nada da će uskoro uraditi i drugi deo ove originalne animacije.

Izvor: Nacionalna geografija
  •   
  •   

Komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *